faciliteren en teaminterventies

  • Met kleine groepen en teams doe ik groepsdynamische interventies. Ik neem de deelnemers mee in een onalledaagse, levendige ervaring die is voortgekomen uit een van mijn experimentele kunstprojecten. Deze ervaring nodigt deelnemers uit om in interactie met elkaar, onvermoede kanten van zichzelf te ontdekken en onderzoeken. Ik zorg voor de veilige sfeer, maar een beetje lef is wel nodig. Dingen waar we niet altijd woorden voor hebben komen aan de orde. Daarna: vanuit rust naar elkaar luisteren, voorzichtig schudden aan het vanzelfsprekende… Zo help ik een groep of team om inzicht te krijgen in onderliggende, fundamentele processen. Er ontstaat opening voor een nieuwe of andere kijk. We onderzoeken hoe we van losse stukjes één geheel kunnen maken. Waar dingen eventueel vastlopen. Hoe al aanwezige expertise en mogelijkheden beter zichtbaar worden. Wat inspirerend werkt. Zodat ieder zo veel mogelijk vanuit eigen kracht en bezieling in het geheel kan functioneren.
  • Als facilitator maak ik ruimte voor gesprekken over kwetsbare, pijnlijke en ook inspirerende onderwerpen.
  • Je kunt me uitnodigen om een bijeenkomst te faciliteren. Een uitzonderlijke teamvergadering, een hele dag met een bepaald thema… Ik ben luisterend aanwezig, improviseer, kan lijn aanbrengen of een verhaal erin verweven. Of: de dingen aan elkaar praten, sprekers of gasten interviewen, de rol van gespreksleider aannemen. Niet met een vlotte babbel, wel op een wakkere manier…
  • Ik maak workshops en werkvormen op maat, gericht op het ervaren van delen van onszelf die we in het dagelijks leven soms vergeten op te merken. Voor wie de zintuigen wil open zetten. Verbinding wil ervaren. Wil ontdekken wat er in zichzelf leeft. Functioneren vanuit gevoel wil onderzoeken. Dit kan in de natuur, in de stad of in een binnenruimte. We kunnen er ook voor kiezen om een verhaal als uitgangspunt te nemen!

Ik werk vanuit mijn achtergrond als verhalenverteller, antropoloog en kunstenaar, weg van hoe-het-hoort en in de vrije ruimte die daarbij ontstaat. Sleutelwoorden: creativiteit, betrokkenheid, inspiratie, veiligheid, nieuwsgierigheid, enthousiasme, verkenning, verwondering, verhaal, natuur.

De tarieven hangen af van het soort bijeenkomst, de grootte van de groep en het budget van de opdrachtgever.

“Er is een stem die geen woorden gebruikt. Luister.”

Rumi