waar je me voor kunt benaderen

  • als je een verhaal wilt (laten) horen
  • voor een ritueel
  • wanneer je iemand zoekt om een bijeenkomst te faciliteren of voor groepsdynamische interventie in een team of een intervisiebijeenkomst

zie voor deze mogelijkheden onder ‘aanbod’ in de menubalk

Op maat: rituelen, workshops, verhalen bij belangrijke levensgebeurtenissen, ontdekkingen van de wat minder bekende kanten in onszelf in relatie met de natuur.

“Stories bring in what is at the edge of our vision, and not right at the center”

Martin Shaw